Korzystanie ze strony www.btradca.pl, której administratorem jest Bożena Turecka- Kancelaria Radcy Prawnego  jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.
Bożena Turecka prowadząca działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 9-15, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 9441001134, REGON 121465484(zwana dalej Kancelaria) szanuje prawo użytkowników do prywatności. Kancelaria  stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.


PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Kancelaria przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Kancelaria przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.Kancelaria może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.W każdym przypadku przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani, a sposób kontaktu w sprawie zmiany danych, usunięcia danych, etc. jest każdorazowo przekazywany użytkownikowi.Kancelaria co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Kancelaria może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzające stronę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

COOKIES:
Innym sposobem zbierania przez Kancelarię informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Kancelaria. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" ze strony www.btradca.pl, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu udoskonalenia strony www.btradca.pl, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony www.btradca.pl, zarówno przez Kancelarię, a także partnerów biznesowych Kancelarii.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES:
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony www.btradca.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności strony www.btradca.pl.Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sekretariat@btradca.pl.Kancelaria  jest otwarta na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.Za pośrednictwem: sekretariat@btradca.pl wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.btradca.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.

 

The Main Office

KalwaryjskaStreet 9-15

30-504 Cracow

phone.(48) 12 345 46 51

fax;(48) 12 345 47 88

email: kancelaria@btradca.pl

www.btradca.pl