Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Tureckiej  jest ukierunkowana na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czyli tzw. przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, instytucji.


Oferuje wszelkie formy pomocy prawnej: udzielanie porad prawnych, sporządzanie  na zlecenie Mocodawcy opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej we wszystkich instancjach.


Kancelaria dokłada wszelkich  starań, aby skutecznie rozwiązywać kwestie prawne i udzielać  efektywnej pomocy prawnej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Świadczy bieżące usługi prawne w oparciu o znajomość przepisów prawa, uczciwie, rzeczowo i należytą starannością. 


W oferowanych rozwiązaniach kieruje się potrzebami  Klientów, przedstawia jasne rekomendacje oraz pomaga je zastosować.

 

Klient może liczyć3 na poświęcenie jego sprawie odpowiedniego czasu  w stosunku do trudności  i zawiłości problemu, indywidualne podejście, które  jest wyrazem braku stosowania gotowych wzorów umów i innych  powszechnie dostępnych dokumentów prawnych.


Filozofia działania Kancelarii opiera się  o założenie, że jakość konsultacji prawnych nie polega na ilości sporządzonych opinii i odbytych spotkań, ale na liczbie pozytywnie rozwiązanych kwestii.


 Sukces w  relacjach z Klientami opiera  się przede wszystkim na pełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów i potrzeb biznesowych.


 Zasada ta pozwala  na aktywne uczestnictwo Radcy Prawnego w projektach inwestycyjnych oraz pomoc w budowaniu strategii operacyjnej firm i  koncepcji biznesowych,  a przede wszystkim dokonywanie ich oceny z pozycji zewnętrznego doradcy i mediatora.


Kancelaria służy pomocą prawną w przypadku konieczności regulacji wewnętrznej organizacji  przedsiębiorstwa i  oraz wprowadzeniu procesów tzw. ładu korporacyjnego.

 

Siedziba Kancelarii

ul.Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków

tel: (48) 12 345 46 51

fax:( 48) 12  345 47 88

email: kancelaria@btradca.pl

www.btradca.pl

Newsy

15.10.2015 Inflacja IX 2015

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze, wrześniowe dane dotyczące inflacji. Tym razem, podobnie jak w sierpniu, ceny towarów i usług konsumpc ... więcej »

15.10.2015 Szybkie przelewy, szybkie płatności. Taka będzie przyszłość

Szybkie płatności zawładnęły sercami konsumentów. I nic w tym dziwnego, skoro dużej rzeszy z nas zdarza się w pośpiechu i na ostatnią chwilę płacić za ... więcej »

15.10.2015 Gospodarka strefy euro radzi sobie nieźle

Gospodarka strefy euro kontynuuje stopniowe ożywienie, korzystając z niskich cen energii, wcześniejszego osłabienia kursu euro, rosnącego popytu w USA ... więcej »

15.10.2015 Nowe technologie - nowe problemy

Postęp technologiczny cieszy, ale potrafi przysporzyć także problemów. Najlepszym dowodem na to mogą być wyniki ostatniego badania Bitdefender, z któr ... więcej »

15.10.2015 Sprzedaż VAT marża samochodu: istotny zamiar sprzedaży

W 2014 r. organy podatkowe w wydawanych interpretacjach zaczęły przyznawać podatnikom prawo do sprzedaży środków trwałych w procedurze VAT marża, jeże ... więcej »

[ 1 ] . 2 . 3 ... 16 następne »
źródło: eGospodarka.pl